Satış Takibi

"Satış Takibi" hizmeti çerçevesinde, şirketimizin uzmanları size aşağıdaki alanlarda nitelikli yardım sağlayacaktır:

- Yasal olarak yetkin bir sözleşme hazırlamak;

- Satın alınan mülkün doğrulanması ve analizi, özellikle firmamız mülkü herhangi bir yükümlülük ve yükümlülük için kontrol eder, tüm gayrimenkul belgelerini, tüm yasal standartlara uyması gereken bir inşaat ruhsatını, inşaat kalitesini ve çalışma izinlerini kontrol eder, emlak sahiplerinin kontrol edilmesi ve onaylanması;

- Tapu (mülkiyet belgesi) ve mülkiyet hakları, vergi numarası almak, banka hesabı açmak ve vekaletname, devir ve diğerlerini yapmak için gerekli tüm belgeler.